OM OSS

OM OSS


Y-System är ett nytt sätt att dela upp hästhagar. Med Y-System slipper häst- och markägare ha dubbla staket, så kallade korridorer, mellan hagarna och sänker därmed både arbetskostnader och materialkostnader samtidigt som man dessutom höjer säkerheten och kan utnyttja ytan på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Slipp merarbete med snö- och gräsröjning mellan hagarna

Y-System förhindrar merarbete för hästägaren eller markägaren som ständigt måste klippa gräset som växer emellan hagarna på sommaren. På vintern måste snö röjas bort för att undvika kortslutning eller att strömmen i elstaketen ska få förminskad effekt.

Lägre materialkostnader och bättre säkerhet

Med färre korridorer så blir det även färre staketstolpar, färre isolatorer och kortare eltrådar med bättre strömtillförsel.

 

Den förbättrade strömtillförseln ökar säkerheten och minskar rymningsrisken. En häst som rymmer och skadar sig själv eller andra kan bli en kostsam affär i veterinärarvoden och uteblivna intäkter.

 

Både häst- och markägaren kan bättre utnyttja sin mark med Y-System och istället använda utrymmet till fler och/eller större hagar.

CADO INNOVATION

 

Telefon: 073-9399024

Flaxan 89

78196 Borlänge

info@ysystem.se